...دل نوشته های من

نوآوری و شکوفایی اقتصادی....

جنس قیمت ماه قبل قیمت کنونی

باقالا ← 1000 ت ← 2000 ت
لوبیا ← 800 ت ← 1350 ت
عدس ← 750 ت ← 1500ت
کشمش ← 1000ت ← 2200 ت
نمک ← 125 ت ← 250 ت
ماکارونی ← 750 ت ← 1200 ت
سیمان ← 5000 ت ← 8000 ت
کرایه تاکسی ← 75 ت ← 100 ت
مخلوط(بستنی) ← 600 ت ← 800ت
خونه 100 متری ← 100 م ← 200 م
...... ........... ..............

یه فاکتور سرانگشتی بهتون دادم آمار بیاد دستتون! اگه چیزی جا موند به بزرگواری خودتون ببخشید....
ترجیح می دم خفه شم دیگه حرف نزنم چون اگه حرف بزنم.... (استغفرالله)‌ .....
نمی دونم شما چی می گید؟ نظر شما چیه؟ این دفعه شما بقیه رو برام بنویسید.
ضمنا ببخشید اگه مدت زیادی به روز نکردم... رضا