...دل نوشته های من

برنامه ریزی تو مملکت ما یعنی کشک...

جونم براتون بگه که من و اشکان و حسن ی کار تحقیقاتی رو درباره ی مشکلات زیست محیطی بابل در قالب مستند داشتیم آماده می کردیم که برای جشنواره جغرافیا بفرستیم.این جشنواره قرار بود یکشنبه (۲۶/۱/۱۳۸۶)برگزار بشه و ما شنبه(۲۵/۱/۱۳۸۹) کارمون رو بفرستیم،اما پنج شنبه دبیر عزیز زنگ زد و گفت:جشنواره رو کشیدن جلو و امروز(پنجشنبه)شروع شد.وقتی معلم اینو بهم گفت تموم مسئولین رو از بالا تا پایین بستم فحش.اگه می تونستم تک تکیشون رو خفه می کردم.باورم نمی شد یعنی هر چی زحمت کشیدیم همه دود شد رفت هوا!!این همه بدو از شهردار مصاحبه بگیر،این همه خودت رو جر بده از رئیس محیط زیست مصاحبه بگیری،این همه ... مبارک خودتو پاره کن و توی آشغالا این ور و اون ور کن و فیلم بگیر و حالا که فقط مونده ویرایشش بهت بگن جشنواره رو کشیدن جلو.آخه اگه تو باشی قاتی نمی کنی .حالا به این حرف دبیر تاریخمون می ریم که می گفت:(تو این مملکت برنامه ریزی یعنی کشک)خوب دیگه چیکار کنیم همینه ولی بقول همون معلم عزیز (باید با همین وضع ساخت)امیدوارم در آینده از این بی برنامگی ها و بی مسئولیتی ها کمتر ببینیم.

*منتظر نظرات شما هستم.ReZa