...دل نوشته های من

علم بهتر است یا...

این موضوع رو حتمان دوران مدرسه خیلی ها ویاهمه بهش برخورد کردندیا دربارش انشاءنوشتنداون موقع همه می نوشتند علم برتراست خیلی ها به خاطرنمره تامی تونستن ازعلم تعریف می کردند تا بلاخره یه نمره به نسبت خوب بگیرندبعضی ها هم که هنوز واردمشکلات زندگی نشده بودندوقاعده ی بازی زندگی رو نمی دونستن چون یه بابایی بودشکمشونو سیرکنه وجیباشونم پرکنه وبه هرحال غمی نداشتندولی حالا خیلی ازاونا بزرگ شدن وسردوگرم روزگار رو تا حدی چشیدن میدونن خوب چیه بدچیه سخت چیه آسان چیه میخوام بپرسم حالا نظرشون چیه؟من که نظرم این نیست که علم برتراست حداقل الان این طوری یا درایران اینطوریه یجا خوندم که ادمهایی که پول رو حلال تمام مشکلات میدانند بسیار کوته فکرهستن بله پول تمام مشکلات رو حل نمی کنه ولی 70%مشکلات مردم ایران برسربی پولی وفقر است و30%دیگر هم که..........قبلا می توانستی بگویی علم برتر است وبا علم به همه چیز خواهی رسید ولی حالا نه چون اگر پول نباشد علمی بدست نمی اید علم درصورتی برتر است که که پول داشته باشی ان را بدست بیاوری باید پول داشته باشی که شهریه مدرسه ودانشگاه ویا کلاس رفتن را پرداخت کرده باشی بدون یک ریال کمتر زیاتر مشکلی نداره من بسیار می شناسم که به خاطر شهریه ترک تحصیل کرده اند و مجبور به کار کردن شده اند البته کسانیکه اراده داشته و سراغ خلاف نرفته اند یکی می گفت اگر به بیماری لاعلاجی دچار شدی بازهم با پول حلش میکنی گفتم نه ولی می تونم پیشگیری کنم وبموقع بخودت می رسی واگر هم فایده نداشت حداقل در دوران بیماری در اسایش هستی ورنج کمتری می کشی اگر پول داشته باشی بعضی ها بخاطر چندر غاز پول وبدهی روانه ی زندان نمیشوندوعمرشان تلف نمی شود اگرپول باشد هیچکس بیکار نیست حتی کسانیکه حرفه ای ندارند می تونی به آرزوهای که داری برسی دکتر مهندس وکیل استاد دانشمندالبته باتلاش ومی تونی راهتو راحت تر انتخاب کنی می تونی برای خودت کار کنی وحرف صاحب کار رو نخوری وترس از بیکار شدن را نداشته باشی می تونی به کاری که علاقه داری مشغول باشی اگه پول باشه مجبور نیستی ازکسی که دوستش داری وعشقت بوده وانو به سختی بدست اوردی وهمونی بود که می خواستی و دیوانه وار دوستش داشتی جدا بشی ویک عمر حسرت ازش بجا بمونه اگه پول داشته باشی هیچوقت ارزوی مشهد کربلا خونه ی خدا یا هرجای دیگه یه مسافرت چند روزه برای تعویض اب وهوا به دل آدم نمی مونه میگن باید بطلب باید دعوت بشی نه این طوری نیست مگه میشه آدم بره در خونش رد بشه مگر نه این است که خدا بنده های توبه کننده اش را دوست داره پس چطور ممکنه پیامبرانش دوست نداشته باشند بله اگه پول بودالان تهران پر از شهرستانی نبود و مردم در مشکلات غرق نمی شدندوطوری نبود که همسایها ازهم خبر نداشته باشند اگر پول باشه ایرا ن بهترین جای جهانه برای زندگی برای همه چیز درس خواندن کار کردن درمان تفریح و اگر نداشته باشی جهنمی بیش نیست درایران همه چیز شده پول نه احساسی بین مردم است نه عاطفه ای اگر گوشه خیابان بیفتی هیچ کس نمیاد بگه حالت چطوره اگه پول را بدست اوردی سوادوروشنفکری و شعور را بدست می آوری
پول.پول.پول وبعد علم چشم ها را باید شست جور دیگر باید دیدReza